Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

emberi erőforrás-fejlesztési projektoldala

A projekt célja

A projekt bemutatása

„Az életvezetés iskolája” – Borsod megye komplex emberi erőforrás-fejlesztési programja 7 lépésben
TÁMOP 6.1.5-13/2014-0001

Az “Életvezetés iskolája” projekt megvalósításával célunk, hogy területi alapú megközelítéssel, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye speciális adottságaihoz és igényeihez igazodó eszközökkel, ugyanakkor komplex módon fejlesszük az emberi erőforrást. A programok kísérleti jellegű kipróbálása egyes prioritások mentén, de elaprózottan az előző programozási ciklusban elindult, ezen alprogramok tovább erősítették a komplex fejlesztési program szükségességét.

Kiemelt cél, hogy a gazdaságfejlesztési kulcsfolyamatok fejlesztéséhez a társadalmi kohézió fejlesztése társuljon, illetve fizikailag és mentálisan egészséges munkaerő álljon rendelkezésre a fejlesztésekhez. Ennek érdekében komplex társadalmi felzárkóztatásra, az érintett csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére van szükség.

A megyei területi gazdaságfejlesztési programokat összehangolt foglalkoztatási intézkedésekkel, a felzárkózást elősegítő életvezetéssel, képzésekkel, az önszerveződés és a közösségi szemlélet ösztönzésével kívánjuk támogatni. Célul tűzzük ki a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek életvezetési készségeinek javítását, az egyénre szabott segítségnyújtást, készségfejlesztést, a közösségi aktivitás növelését és az egészség fejlesztését a szociális gazdaságfejlesztési programok eredményességének fokozása érdekében.

A projektben tervezett területi szintű komplex fejlesztések hátterében összetett problémák állnak, melyekre célzott beavatkozási mechanizmusokon keresztül, differenciált módszerekkel és eszközökkel kíván a projekt válaszolni.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye általános helyzete gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is rendkívül hátrányos, a társadalmi-gazdasági állapotot jelző mutatók jelentős lemaradást mutatnak az országos átlagtól, melyek közül az alábbi súlypontok körvonalazódnak:

 • Társadalmi egyenlőtlenségek a lakosság egészségi és lelki állapota tekintetében
 • Társadalmi egyenlőtlenségek a lakosság korösszetétele tekintetében
 • Társadalmi egyenlőtlenségek a munkanélküliség tekintetében
 • Társadalmi egyenlőtlenségek a lakosság munkaképességének tekintetében (pszicho-szociális, kulturális tényezők, egészségtelen életmód, szocializációs környezet, deviáns magatartások kialakulása)

Általános cél

Az “Életvezetés iskolája” projekt megvalósításával célunk, hogy területi alapú megközelítéssel, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye speciális adottságaihoz és igényeihez igazodó eszközökkel, ugyanakkor komplex módon fejlesszük az emberi erőforrást. A programok kísérleti jellegű kipróbálása egyes prioritások mentén, de elaprózottan az előző programozási ciklusban elindult, ezen alprogramok tovább erősítették a komplex fejlesztési program szükségességét.
Kiemelt cél, hogy a gazdaságfejlesztési kulcsfolyamatok fejlesztéséhez a társadalmi kohézió fejlesztése társuljon, illetve fizikailag és mentálisan egészséges munkaerő álljon rendelkezésre a fejlesztésekhez. Ennek érdekében komplex társadalmi felzárkóztatásra, az érintett csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére van szükség.

Közvetlen célok

Fő cél: A térség társadalmi részvételének növelése, a gazdasági versenyképesség növelése érdekében a foglalkoztathatóság javítása

I./ Alcél: A térség társadalmi részvételének növeléséhez szükséges komplex felzárkóztatási struktúra kifejlesztése

 • I./1 Specifikus cél: A társadalmi felzárkózás potenciálját biztosító kutatások
  • végrehajtása és az igényekhez igazodó fejlesztési program kidolgozása
 • I./2 Specifikus cél: A társadalmi felzárkózást támogató humán szolgáltatások
  • minőségi és mennyiségi fejlesztése, a képzők képzése

II./ Alcél: A társadalmi hátrányok csökkentése, a tőkevonzó képesség és a gazdasági teljesítmény javításához szükséges humán erőforrás bázis megteremtése, a gazdaság fejlesztéséhez szükséges egészséges munkaerő biztosítása

 • II./1 Specifikus cél: A munkaerő gazdasági versenyképességének növelése érdekében új egészségfejlesztő módszerek alkalmazása a munkahelyi, lakóhelyi, óvodai és iskolai programokban
 • II./2 Specifikus cél: A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségállapotának komplex fejlesztése új, innovatív módszerek alkalmazásával az egyéni fejlesztésben és közösségi programokban

III./ Alcél: A vállalati együttműködésre és a szociális gazdaságfejlesztésre épülő gazdasági felzárkózás elősegítése a szükséges egészséges és egészségtudatos munkaerő biztosításával

 • III./1 Specifikus cél: Az alkalmazkodó készség, a személyes motiváció fejlesztését és az öngondoskodási képesség javítását célzó életvezetés és készségfejlesztési programok
 • III./2 Specifikus cél: A szociális gazdaságba történő bekapcsolódás érdekében a képzési és szemléletformáló programok bővítése

 

 

Az életvezetési modell 7 fontos lépése:
Légy becsületes és megbízható. Gondoskodj arról, hogy bízzanak benned.
2. Tűzd ki céljaid, légy kezdeményező és az eredményekért vállald a felelősséget.
3. Élj a céljaid szerint, teremtsd meg a fontos és sürgős dolgok közötti egyensúlyt.
4. Alakítsd ki személyes és szakmai jövőképed.
5. Légy együttműködő, fejleszd kommunikációs képességeid. Törekedj arra, hogy neked és a másik félnek is „nyer-nyer” helyzete legyen.
6. Építs stabil és tartalmas kapcsolatokat életed során. Törekedj a kölcsönös megértésre.
7. Képezd magad. Teremts egyensúlyt a különböző életterületek között. Teremtsd meg a testi-lelki egészség feltételeit és biztosítsd személyes fejlődésedet.

 

Az életvezetési modell 7 fő beavatkozási pontja:
1. A területi felzárkózást komplex módon megközelítő humán kutatások, elemzések.
2. Az egyes szakterületek együttműködésének megteremtése, Borsod megye felzárkóztatásért felelős szakértő testületének életre hívásával.
3. Az életvezetési készségek fejlesztését támogató, különböző célcsoport-szegmensekre specializált életvezetési, életmód-fejlesztési módszertanok elkészítése.
4. Az életvezetési készségek fejlesztését, az életmód javítását támogató, a kor igényeinek megfelelő, innovatív: online információs, online képzési, online tanácsadó és online állapot nyomon-követő rendszer kifejlesztése és bevezetése.
5. Az életvezetési készségek fejlesztését támogató képzési programok integrálása az egészségfejlesztési és képzési rendszerbe „train the trainer” és tanulás-módszertani programok útján.
6. A leghátrányosabb helyzetű lakosságot integráló célcsoport-szegmensek számára speciális fejlesztő foglalkozások az életvezetés iskolájának 7 lépését középpontba állítva.
7. A gazdasági versenyképesség növelésének igényével a vállalatok, a helyi önkormányzatok, a szociális gazdaság aktív részvétele a fejlesztési programokban.

 

 

Kedvezményezett:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A támogatás összege: 1 483 711 500 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. november 30.