Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

emberi erőforrás-fejlesztési projektoldala

Közösségi programok

Mozgás terápiás képességfejlesztés kisgyermekeknek

Mozgas_terapias_20151103_Sarospatak (1)

Idegen nyelvű mozgásóra. A foglalkozások célja, hogy mozgás közben játékos eszközökkel ismertessük meg a gyermekekkel az idegen nyelv hangzását, mivel a kisgyermekek játékok, mesék, mondókák, mozgások által tanul és fejlődik. A nyelvtanulás legfogékonyabb időszaka 0-10 éves korig terjed. Ebben az időszakban a gyermekek könnyedén elsajátítják egy idegen nyelv hangtanát, ritmusát, szókészletét, akcentusmentesen. A foglalkozások célja, hogy játékos eszközökkel ismertessük meg a gyermekekkel az idegen nyelv hangzását, mivel a kisgyermekek játékok, mesék, mondókák, mozgások által tanul és fejlődik.

 

Fenntarthatósághoz, környezetvédelemhez kapcsolódó ismeretek fejlesztése: Tiszta lappal a fenntarthatóságért

Fenntarthatosag_20150827_Sarospatak (2)

A gyermekek egészséges és kulturált életmódra nevelése, valamint a környezettel harmóniában élés kialakítása. Fenntartható fejlődés globális, lokális és egyéni szinten. Energiahatékonyság a háztartások szintjén. Zöldgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás. Napelem, vízgazdálkodás, geotermikus megoldások, a rezsiköltségek optimalizálása. Passzív ház-koncepciók. Prevenciós cél: a háztartások kiadásainak csökkentése, környezettudatos szemléletmód terjesztése.

 

Életmód tábor gyerekeknek

ELetmodtabor_gyerekeknek_20150809_Sarospatak (1)

Új típusú életmód-táborok bevezetése: A gyerekek alkalmazhatják a foglalkozásokon tanultakat és fejleszthetik életkészségeiket az által, hogy akadályokat kell leküzdeniük, próbára kell tenniük kreativitásukat, fizikai erőnlétüket és lelki erejüket.

 

Életvezetési ismeretek és egészséges táplálkozás gyermekkorban

Eletvezetesi_ismeretek_20150929_Satoraljaujhely (2)

Az egészségnevelés célja az egészség megőrzése, a testi, lelki és szociális jólét állapota. Az életmód-tanácsadó a gyerekek személyes részvételén keresztül attitüd – és szemléletformálás elérésére, az egészséges életmód kialakítására törekszik.

 

Személyiségfejlesztő foglalkozások fiatalok számára

A foglalkozások témái: Az alapvető lelki és biológiai változások megismerése. Kortársi és családi kapcsolatok. Az én-identitás keresése. Lázadás és elfogadás. Személyiségtípusok és kapcsolatok. Sikeres életvitel, szexuális kultúra. Jövőorientáltság, tudatos jövőkép. Célok és tervezés.

 

Alkotótevékenység és lelki harmónia – az egésztudatos élet elsajátítása és az egészségtudatos gyereknevelés jegyében

Alkototevekenyseg_20150810_Tiszakarad (3)

Olyan közös foglalkozások szervezése, ahol a szülő-kisgyermek közti kapcsolatokat javítják, erősítik. Iskolán kívüli szabadidős programok, alkotóműhelyek, kézműves foglalkozások, tanulási kompetenciákat fejlesztő (akár tanoda-jellegű) képzőművészeti és zenei foglalkozások. Kézműves termékek alkotása a jeles napokon. Ünnepekkel, népi hagyományokkal kapcsolatos, illetve egészség- és környezettudatos tematikus napok tervezése és szervezése iskolán kívül, az ehhez szükséges ismeretek és jó gyakorlatok átadása gyermekeknek, kamaszoknak és szüleiknek. A foglalkozások során kiemelt fontosságú az egészséges életmódra nevelés, valamint a szűrővizsgálatok jelentőségének kihangsúlyozása.

 

Egészségtudatos családok fejlesztését szolgáló képességfejlesztés

Program az egészségtudatos élet elsajátítása és az egészségtudatos gyereknevelés jegyében. A gyermekvállalás időszakában nagyon fontos az egészséges életmód. Sokan nincsenek kellően tisztában azzal, hogy pontosan egyes káros hatások hogyan befolyásolják a gyermek állapotát. A foglalkozások során a szakember segít a fiatal anyáknak a kezdeti nehézségeket feldolgozni, tanácsokat ad a gyermekek helyes és egészséges nevelésében. A program nemcsak a szülés előtt álló nőknek szól, hanem azoknak a családanyáknak is, akiknek már egy vagy több gyermekük van.

 

Jó példák bemutatása

Jo_peldak_20150817_Felsovadasz (5)

Olyan családok bemutatkozása, akik jó példával járnak mások előtt. Akik kiegyensúlyozottan, boldog családi környezetben élnek, mert szorgalmasan és kitartóan dolgoztak, avagy olyan innovatív ötletük volt, amelynek kiaknázásával sikereket értek el. Egy-egy előadással készülnek a résztvevők, amit közös kötetlen vacsora, illetve beszélgetés követ. A helyi szervezetekkel való együttműködés kapcsán cél a hasonló jellegű rendezvények rendszeres megtartásának beiktatása a közösség életébe.

 

Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztését támogató műhelyfoglalkozás – állásinterjútól a csapatmunkáig

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, pályaválasztás és – módosítás, önmotiváció, munkahelyi beilleszkedés, rugalmasság, együttműködés, karrierépítés, előrelépés, élethosszig való tanulás. Prevenciós cél: tartós munkanélküliség megszüntetése, az alkalmazkodókészség fejlesztése.

 

“Egészséges háztartás” program, háztartásvezetési ismeretek elsajátítását segítő foglalkozások

Egeszseges_haztartas_20150918_Borsodszirak (3)

A klubfoglalkozások keretében a résztvevők háztartásvezetési, egészséges életmódra nevelési, valamint egészséges lakókörnyezetre nevelési technikákat sajátíthatnak el.

 

Egészséges és fenntartható életmódot támogató, közösségi háztáji gazdálkodás kialakítása – „Egészségkert” – háztáji gazdálkodás pilot projekt

Az egészséges ételek elengedhetetlenek az egészséges életmód kialakítása szempontjából. A foglalkozás célja, hogy a szakember segítségével a résztvevők képesek legyenek helyes táplálkozás kialakítására, valamint a fenntartható egészséges és környezettudatos háztáji gazdálkodás megtervezésére. Fontos olyan gazdálkodás kialakítása, ahol a termények megfelelő választékban és minőségben tudják kielégíteni a családok igényeit.

 

Gyógynövény-kert– gyógynövény-ismereti pilot projekt

Gyogynovenykert_20150828_Balajt (1)

A foglalkozás célja megismertetni a családokat a könnyen leküzdhető betegségek, illetve a kiegészítő terápiák esetén leggyakrabban használt gyógynövényekkel. Megismerkednek a gyógynövények neveivel, kinézetével, előfordulásukkal, begyűjtési illetve termesztési lehetőségeikkel, drogériákban való hozzáférhetőséggel. Betekintést nyernek a gyógynövények alkalmazhatóságába, megismerik a hatóanyagaikat, az adagolási szabályokat az egyes betegségek kezelése, illetve a megelőzés terén. Megismerkednek a gyógynövények különböző elkészítési módjaival (teák – forrázat, főzet, stb. – fürdők, olajok, stb.) és a gyógynövénykészítmények alkalmazásával.

 

Lelki egészség megőrzése a munkahelyi közösségben – Kooperációval a munkahelyi sikerért

A képzés témái: Az ön- és társismeret, önbizalom, önbecsülés, kommunikációs készség, kapcsolatteremtési képesség fejlesztése; Konfliktuskezelés, társas készségek fejlesztése; A munkahelyi légkör, kultúra fejlesztése az együttműködés jegyében.

 

Életmód tábor felnőtteknek

Eletmod_tabor_felnotteknek_20151010_Hernadvecse (15)

Olyan szemléletformáló életmódtábor felnőtteknek, amely első sorban lelki élmény nyújt, örömet ad, aktivizálja az embert, tettekre sarkall, hogy az ember magát és környezetét is jobbá tegye. Új barátságok, új közösségek születnek. Az életmód tábor fő célja, hogy az erkölcs megerősítésre kerüljön és így javuljanak a közállapotok. Szemléletformáló foglalkozások a család boldogságáért.

 

Aktív korúak egészségügyi állapotvizsgálatai

Aktív korúak megbetegedésére irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás. Szűrések: vérnyomásmérés, artéria merevség vizsgálat, koleszterinszint mérés, hiperlipidémia (vérzsír) szint mérés, vércukorszint mérés, magasság mérés, testsúly mérés, bőrredő mérés (testzsír tömeg mérés), BMI számítás, derék-csípő arány vizsgálat, cél testsúly meghatározás, koronária rizikós besorolás. Táplálkozással kapcsolatos információnyújtás.

 

Fiatalkorúak egészségügyi állapotvizsgálatai

Szűrések: hallás és látásszűrés, gerinc deformitások, tartási rendellenességek szűrése, láb deformitás szűrés. Vérnyomás, koleszterin, cukor szint mérés, korai fejlődési rendellenességek kiszűrése. A mérést illetve a vizsgálatot követően személyes szaktanácsadás biztosítása és táplálkozással kapcsolatos információnyújtás történik.

 

Nők egészségügyi állapotvizsgálatai

Nőgyógyászati szűrővizsgálatok és ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás. A mérést illetve a vizsgálatot követően személyes szaktanácsadás biztosítása.

 

A fizikai erőnlét javítását célzó közösségi foglalkozások vezetése: A leszakadó rétegek társadalmi felzárkózását segítő szabadidős csapatsport foglalkozások

20150820_Tiszakeszi (2)

A foglalkozások megvalósításával célunk a fiatalokban mozgás, sportolás öntevékenységi igényének kialakítása, a rendszeres testmozgás elérése a résztvevők mindennapjaiban, megismertetni minél több féle sportággal. A megvalósítás kapcsán cél a helyi hagyományokhoz, igényekhez igazodó sportágak fejlesztése, kiaknázása. A sport szerepe meghatározó az egyén egészséges szemléletformálása szempontjából ezért fontos a projektünk keretében széles körben, az adott körön belül pedig gyakori, rendszeres alkalmak segítségével a mindennapok részévé tenni.

 

A fizikai erőnlét javítását célzó közösségi foglalkozások vezetése: A leszakadó rétegek fizikai állapotának javítása csoportos mozgásformák segítségével

20150902_Edeleny (1)

Cél a mozgás, sportolás öntevékenységi igényének kialakítása, a rendszeres testmozgás elérése a résztvevők mindennapjaiban, megismertetni minél több féle sportággal. Cél a helyi hagyományokhoz, igényekhez igazodó sportágak fejlesztése, kiaknázása. A csoportos mozgásformák segítik az egyéni motiváció felkeltését és megtartását. Ide tartoznak a legkülönfélébb, a helyi lakosság által igényelt aerobik, kardio jellegű és koreografált mozgásformák.

 

Önkéntességet és közösséget támogató együttműködés-fejlesztő programok  – Kezdeményezz! Program a közösségi összefogásért

20150731_Karcsa (5)

Civil kezdeményezések és önkéntesség minden életkorban. A közösségi szolgálat színterei. Hogyan indítsd el, hogyan csatlakozz? Közösségi kezdeményezések a rétegigényeknek megfelelően a helyi önkormányzatokkal együttműködve (önkéntesség, kultúra, szabadidő, önfejlesztés (pl. nyelvi klubok), egészséges életmód-klubok, baba-mama klubok, társasjáték klubok, sportkörök, környezetvédő civil kezdeményezések, túraklubok tervezése és szervezése. Idősek számára szervezett rekreációs programok. Alkotókörök indítása és fenntartása. Célok: fiatalkori kallódás, bűnözés megelőzése a közösség megtartó erejével; a társadalmi összetartás, szolidaritás, egymás kölcsönös segítésének elősegítése, az időskori elszigetelődés megelőzése.

 

Családi egészségnap

Csaladi_egeszsegnap_20150821_Halmaj (25)

Ingyenes családi egészségnapok szervezése, ahol a résztvevők egészségügyi szűréseken, tájékoztatókon, sport vetélkedőn vehetnek részt. A gyermekek számára játszóházat és különböző sport játékokat biztosítanak. A nap közben folyamatos előadásokkal, tánc bemutatókkal szórakoztatnák a résztvevőket.

 

 Iskolai egészségnap – Egészségnapok közép és szakiskolákban

Iskolai_egeszsegnap_20150910_Satoraljaujhely (23)

Az egészség napon az iskolában különböző versenyek és vetélkedők kerülnek megszervezésre: labdarúgó, kosárlabda, röplabda és kézilabda mérközések. Futóverseny. Egészséges életmód vetélkedő továbbá egészséges ételek főzőversenye.

 

Gazdatalálkozók

Gazdatalalkozok_20150808_Szuhogy (5)

Az egészséges táplálkozás nem csupán az egészséges alapanyagokra koncentrál. Fontos az is, hogy az ételeket minél kíméletesebb módon készítsük el, hogy a tápanyag veszteség a lehető legkisebb legyen. Olyan közösségi rendezvények szervezése, ahol a résztvevők megoszthatják egymással az egészséges főzési praktikáikat, közös főzések alkalmával sajátíthatnak el új technikákat. Az események további célja, hogy a háztáji gazdálkodási programban résztvevők megosszák egymással a gazdálkodáshoz kapcsolódó tapasztalataikat és lehetőség legyen a “jó példák” bemutatására. Kiemelt törekvésünk a rendezvénnyel a hagyományteremtés megvalósítása.

 

Kirándulás, túra

Kirandulas_tura_20150831_Harsany (10)

A kirándulás igazán hasznos időtöltés és kíváló kikapcsolódás az egész család számára. A kirándulás nagyon jó alkalom, hogy a családok együtt lehessenek, valamint kellemes közérzetet eredményez a friss levegőnek és a természetnek köszönhetően. A természet közelsége, meghittsége kellemes feltöltődést nyújt, segít a stressztől, fáradtságtól való megszabadulásban. A kirándulások lehetnek gyalogtúrák, biciklis túrák, valamint tájfutás is. A program fontos célja a hagyományteremtés.

 

Sportnap

Sportnap_20150822_Borsodszirak (31)

A Sportnap célja az egészségtudatos életmód terjesztése. A program alkalmával a résztvevők kipróbálhatják a különböző mozgási formákat. A nap folyamán különböző vetélkedők, versenyek, valamint közös sporttevékenységek garantálják a jó hangulatot. A széles választékból mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbb sportolási lehetőséget.

 

Konferencia a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak – “Életvezetés iskolája” konferencia

Konferencia a pedagógus, tanár, tanító és szociális szakterületen elhelyezkedni kívánó felsőoktatási hallgatóknak. A konferencia célja, az életvezetési ismeretek oktatásához kapcsolódó gyakorlatok, új módszerek megismertetése, elterjesztése.